Schietvereniging Sint Hubertus Breedenbroek.


1

Sint Hubertus Info Agenda Jeugd Wedstrijden Uitslagen Straatschieten Historie Contact Privacyverklaring
home Bonden Links Info Contact Koenders

Deze situatie kon natuurlijk niet zo blijven, vooral ook, omdat de vereniging ging deelnemen aan competitiewedstrijden bij de schietbond “Dinxperlo & Omstreken”. Onder de naam Schietvereniging “St.Hubertus” meldt men zich aan. Deze stap vereist echter meer ruimte voor oefening en competitiewedstrijden. Verhuizen is dus noodzakelijk.

Nieuwe mogelijkheden worden gevonden in de kleine en grote zaal aan de overzijde van de Terborgseweg. Dat is een flinke vooruitgang en voor die tijd een ongekende weelde. In wat latere tijd mogen we ook weer gebruik maken van het nieuwe café dat tegen de zaal wordt aangebouwd.

 

Er hebben zich blijkbaar goede schutters aangemeld, want het derde vijftal wordt in de eerste competitie al direct ongeslagen kampioen in hun klasse (comp.1955-1956).  

 

Situatie tekening 1955

Foto: kampioenen competitie

Dinxperlo en omstreken 1955 - 1956 .
 

V.l.n.r  

Joop Roes , Johan Jansen ,

Albert Tadema ,Eduard Fisser, Jan roes.

ST. Hubertus blijkt bij veel jonge, maar ook oudere schutters, grote aantrekkingskracht te hebben.Het ledental stijgt en er wordt serieus geoefend. De prestaties gaan daardoor ook omhoog. De vereniging is een gevreesde tegenstander.Het jaar 1970 is een bijzonder jaar.

De schietbond  “Dinxperlo-Gendringen”( samenvoeging in 1960) gaat over van Open Vizier naar Diopter schieten. Dat is een hele verandering en niet alle schutters zijn daar even blij mee. Enkele leden zeggen zelfs het lidmaatschap op. Daar in tegen melden zich ook nieuwe leden aan. De vooruitgang is natuurlijk niet tegen te houden.

Het is voor de schutters wel even wennen.

De eerste wedstrijdkaart “Open Vizier“,   

gebruikt tijdens de competities 1955/56 en 1956/57

Diopter kaart met een roos,

Van de grote van 1mm

Zoals in het begin is aangegeven, was de verhuizing van café\woonhuis

naar de zaal een flinke vooruitgang. Daar is het niet bij gebleven. Verschillende verhuizingen, verbouwingen en verbeteringen zullen nog volgen.Daardoor blijven de prestaties stijgen  Hetgeen weer tot gevolg heeft dat de accommodatie opnieuw moet worden aangepast.

Daarnaast worden de wapens steeds beter en de veiligheidseisen alsmaar strenger.“Zelfwerkzaamheid”is het sleutelwoord bij St.Hubertus.

In mei 1984 zijn een aantal leden druk om nieuwe schietbanen te maken.

Op de onderstaande foto wordt een dikke muur gesloopt,om ruimte vrij te maken voor de nieuwe schietbanen.

T Huls, B Jansen, J Vinkenvleugel, B Schenk en F Huls proberen deze klus te klaren. B Koenders (rechts) kijkt toe of alles goed verloopt.

Oktober 1982 doet bij St.Hubertus een nieuw ‘fenomeen’ haar intrede.

Het stratenschiettoernooi. De vereniging wil hiermee de schietsport onder de bewoners van Breedenbroek en Dinxperlo en omgeving promoten.

Zij wil laten zien, dat de schietsport een plezierige en spannende, maar vooral een volwaardige sport is.Een goede greep zo blijkt, want tot op heden staat het toernooi in een grote belangstelling

Foto:  

Straatschieten mei 1983

Eveneens in 1982 wordt een nieuwe discipline aan het programma toegevoegd. De schietkelder is uitgebreid, zodat meer mogelijkheden ontstaan.Een afdeling klein kaliber geweer was de wens van enkele leden, er zijn echter ook niet-leden die hieraan willen meedoen. Aanvankelijk loopt het nog wat stroef, maar allengs gaat het beter zodat nu een goed lopende afdeling mee doet,in de competities, Oost-Gelderland en bij de KNSA.

Foto:

onderdeel klein kaliber geweer.

In het jaar 1993 vindt er weer een uitbreiding van de schietmogelijkheden plaats. Een afdeling luchtpistool

en klein kaliber pistool ziet het daglicht.

 

In het jaar 1994 is het mogelijk geworden mee te doen aan KNSA wedstrijden. Hiervoor is speciaal de afdeling schietsportvereniging ST.Hubertus opgericht.

Foto:

onderdeel luchtpistool

In het jaar 1999 start de schietvereniging ST.Hubertus samen met Ulto Megchelen een schietmarathon, deze heeft als doel om de schietsport positief te promoten.Aan deze marathon kunnen maximaal 15 tot 18 (afhankelijk van de grote van accommodatie) topschutters deelnemen,enwordt elk jaar in februari verschoten. De wedstrijd gaat over 400 schoten verdeelt in tien series.De schietmarathon verplaatst elk jaar van locatie:

 

Foto:

Café de Prins

Den Dam Breedenbroek.

In het jaar 2000 komt de mededeling dat café de Prins in Breedenbroek haar deuren gaat sluiten. De verenigingen die gebruik maakten van die beschikbare accommodatie moesten op zoek naar een andere locatie.Voor de schietvereniging BSV komt deze mededeling hard aan. Zij was al vijftig jaar te gast was bij café de Prins en dan doet noodgedwongen verhuizen altijd pijn. Zo besluiten enkele leden jammer genoeg met de schietsport te stoppen. Maar het grootste deel van de dames en heren leden besluit om over te stappen naar ST.Hubertus waar ze hun sportieve strijd en gezelligheid kunnen voortzetten.

Foto: dames ST, Hubertus

Logo : BSV.

Dit alles heeft geleid tot wat schietvereniging “ST.Hubertus” nu is, een goed geleide club met veel mogelijkheden en een prachtige accommodatie. De gezelligheid is altijd gebleven. Het feit dat diverse leden vele jaren lid zijn spreekt voor zich. Een vijftal leden heeft zelfs de 50 jaren vol gemaakt. Hopelijk kan de vereniging nog vele jubilarissen tegemoet zien evenals uiteraard nieuwe leden.

Foto:

vijftigjarige jubilarissen  V.l.n.r :

Joop Mecking, Bennard Koenders,  

Bennie Fisser, Johan Jansen, Paul Messing.

In mei 2009 heeft er weer een interne verbouwing plaatsgevonden.

In een tijd dat alles geautomatiseerd wordt zijn de oude transportmotoren

en de schietkaarten vervangen door computer gestuurde banen.Alle zes de schietbanen zijn voorzien van de nieuwste technieken in de schietsport .

Er is gekozen voor de automatische schot waardering systeem van de firma Meyton.Zodat schietvereniging Sint Hubertus klaar is voor de toekomst.

 

 

 

Voor meer info of vragen neem contact op.

 

E-mailadres: info@sinthubertusbreedenbroek.nl